XPS Isı Yalıtım Levhası

ÜRÜN TANIMI

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan polistren malzemelerdir. Xps’in hammaddesi olan polistren, ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan üretim sayesinde homojen ve kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün olarak birbirine bağlıdır. Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır. Hattan çıkan malzemenin yüzeyi zırhlı veya pürüzlü yada kanallı olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmaktadır. Üretim teknolojisi sayesinde bal peteği görünümüne kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Bu yapı sayesinde ekstrude polistiren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmez diğer ısı yalıtım malzemeler ile kıyaslama yapıldığında üstünlük gösterir.

Uygulama Alanları:
Binaların dışarıdan ve içeriden yalıtımını sağlamak amacıyla ve mantolama ve içten giydirme sistemlerinde, Tavanlarda ve çatı altlarında, kolon ve kirişlerde ısı yalıtım Binaların dışarıdan ve içeriden yalıtımını sağlamak amacıyla ve mantolama ve içten giydirme sistemlerinde, Tavanlarda ve çatı altlarında, kolon ve kirişlerde ısı yalıtım amaçlı soğuk hava depolarında temellerde perde duvarlarda ve her türlü prefabrik kompozit sistemler ve çift cidarlarda yapıştırmalı kullanılır.

Uygulama Teknikleri:

- Önce yüzey uygulama için hazır hale getirilir.
- Subasman profili duvara sabitlenir.
- Ürün yapıştırma harcı kullanılarak duvara yapıştırılır.
- Mantolama dübelleri ile sabitleme yapılır.
- Köşeleri darbelerden korumak için fileli köşe profili kullanılır.
- Ürünleri yüzeyi mantolama sıvası ile sıvanır.
- Donatı filesi kurumamış sıvanın yüzeye kaplanır.
- Yüzey kuruduktan sonra ikinci kat sıva uygulaması yapılır.
- Yüzey tamamen kuruduktan sonra dekoratif sıva kaplama işlemi yapılır.

Ürün Özellikleri:
-Polistren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir.
-Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişik kenar ve yüzey şekillerinde levha olarak üretilebilmektedir.
-Isı yalıtımı maksadıyla kullanılmaktadır.
-  Isı iletkenlik beyan değeri ³ 0,030  0,035 W/mK’dir.
-Su buharı difüzyon direnç faktörü m=90-100’dür.
-Kullanım sıcaklığı -50/+75 oC aralığındadır.
-%100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip olup bünyesine su almamaktadır.
-Kapiler emiciliği yoktur.
-Basma dayanımı çok yüksektir.
-TS EN 13501-1’e göre E sınıfındadır.
-BVIQ tarafından verilen ISO 9001 kalite güvence sistemi, ISO 14001 çevre yönetimi sistemi, OHSAS 18001 işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi ve ISO 50001 eneri yönetim sistemi sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
-TS EN 13164 standardına tabi foamboard ürünler, yapı malzemeler, yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.


Ürün Yoğunluğu:
Ürünler isteğe göre TİP 1500 (22-26 DNS), TİP 2000 (24-26 DNS), TİP 2500 (28-32 DNS), TİP 3000 (30-32 DNS)  olarakta üretilebilmektedir.