Asmolen

ÜRÜN TANIMI

Polistren hammaddesinin, su buharı ile teması sonucu, hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gazının granülleri şişirmesi ve birbirlerine yapıştırması sonucu kalıplarda şekil alması ile meydana gelmektedir. Kullanım yeri amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde levha olarak üretilebilmektedir. Isı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları:
Ülkemize son yıllarda asmolen döşeme uygulamalarında artış gözlemlenmektedir. Asmolen döşemelerde geleneksel kiriş uygulamaları olmadığı için tavanda düz bir yüzey elde edilebilmektedir. Bu durum iş merkezi ve otel gibi özel tesisat uygulamaları olan binalarda özellikle tercih sebebi olmaktadır. Ancak en önemlisi asmolen uygulamalarının binanın ağırlığını azaltmasıdır. Buna bağlı olarak deprem esnasında binaya gelen deprem yükü de azalma gösterir. Asmolen uygulanan projelerde taşıyıcı kesitlerde ekonomiklik sağlanırken aynı zamanda deprem ülkesi olan ülkemizde daha güvenli binalar inşa edilmiş olur. Tüm inşaatlarda uygulanır.

Uygulama Teknikleri:
- Asmolenler delikleri yatay konum alacak şekilde dizilirler. Aksi durumda delikler alttan görünür ve sıva yapılamaz.
-Asmolenin ana kirişe dayanan yüzündeki boşluğunun kapalı olması gerekir.
-Kapatılmadığı taktirde ana kirişe dökülen beton asmolenin içine dolar.
-Döşeme ağırlaşır, öngörülenden çok beton kullanılmak zorunda kalınır.
-Bazı firmalar, bu amaca yönelik, bir tarafı kapalı asmolenler veya köpük / plastik kapak üretilebilmektedir.
-Temin edilememesi durumunda asmolenlerin ana kiriş ile birleşen yüzleri önceden hazırlanmış plastik, kontraplak veya benzeri levhalar ile kapatılabilir, ancak bu da işçiliği arttırır.

Ürün Özellikleri:
- Hafiftir, yapıda oluşacak deprem yüklerini minimize eder.
- Uygulamada kolaylık ve hız kazandırır. Kullanım esnasında zaiyat yok denecek kadar azdır.
- Hafif olduğundan tuğlaya oranla taşıma maliyetleri daha düşüktür.
- Binanın kendi yükünü azalttığından daha proje aşamasında kesit hesaplarını ekonomikleştirir. Böylece beton ve demir maliyetleri düşürülür.
-Katlar arası ısı yalıtımı sağlar.
- Farklı yoğunluklar ile üretimde çeşitlilik sağlanır.
- Taşıma işçiliğini %80 azaltır.
- Sıfır fire ile yerine uygulanır.
- Uygulama sırasında kalıp üzerine serilen elyaf file sıva sonra çatlama riskini ortadan kaldırır.

Ürün Yoğunluğu:
Ürünler isteğe 10 DNS – 30 DNS aralığında üretilebilmektedir.