Makina Sıva Alçısı

ÜRÜN TANIMI

Isı ve ses yalıtımı özelliği arttırılmış hazır bir sıva alçısıdır.

Uygulama Alanları:
Tuğla, briket, bims blok, gaz beton, beton ve brüt beton türü ve benzeri yüzeylerin tümünde kolaylıkla uygulanabilir.

Harcın Hazırlanışı:
Karışım için kullanılacak su temiz olmalıdır. Sıva makinesinin su temin edeceği varilin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Sıva makinesinin haznesine alçı konulduktan sonra makinenin su debisi 17-19 lt su / 35 kg makine sıva alçısı oranında ayarlanır.

 

Uygulama Teknikleri:
- Uygulanacak yüzeyde toz, kir ve benzeri faktörlerden arındırılmalıdır.
- Tuğla beton ve bims yüzeylere yapılacak uygulama öncesi duvar ıslatılmalıdır.
- Uygulama sırasında ortam hava akımı ve dondan korunmalıdır.
- Sıva yapılacak yüzeyin düzgünlük kontrolü yapılarak sıva kalınlığı tesbit edilir.
- Uygulama kalınlığı tek katta en az 5 mm en çok 25 mm olmalıdır.
- Sıva küreği ve mala kullanılarak yüzeye uygulanır. Mastar kullanılarak yüzey düzgün hale getirilir.

Ürün Özellikleri:
- Kullanım süresi 60 - 90 dk
- Donma süresi 180 – 210 dk
- Eğilme dayanım 1N / mm2
- Basınç dayanım 2.5 N / mm2
- Kurumsa süresi maksimum 3 gün
- Su emme %30
- Tüketim 1 cm uygulama kalınlığı için yaklaşık 9 -10 kg / m2

Uyarılar:
-
Tozunu solumayınız
- Cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız.

MAKİNA SIVA ALÇISI
Torba Adet
35 kg 1