Saten Perdah Alçısı

ÜRÜN TANIMI
Yüksek yapışma özelliğine sahip saten alçısıdır.

Uygulama Alanları:
Kara sıva, alçı sıva, alçı blok duvar, alçı plaka, brüt beton, kirli boyanmış yüzeylere, sıvanmış alçı yüzeylere ve alçı levhalarının üzerine uygulanabilen boya altı son kat yüzeylerde uygulanır.

Harcın Hazırlanışı:
Temiz bir kabın içerisine su konularak 6-7 lt suya 10 kg saten oranında serpelenir. Alçının suyu emmesi için 2-3 dk. Beklenir. Mala veya el mikseri yardımı ile karıştırılarak harcın homojen bir hale gelmesi sağlanır. Karışımdan sonra harca su veya alçı eklenmemelidir. Aksi taktirde karışım topaklaşma yapabilir.

 

Uygulama Teknikleri:
- Uygulanacak yüzeyde toz, kir ve benzeri faktörlerden arındırılmalıdır.
- Uygulama sırasında ortam hava akımı ve dondan korunmalıdır.
- Uygulanacak harç yüzeye 1 mm veya 2 mm gibi istenilen kalınlıkta uygulanabilir.

Ürün Özellikleri:
- Kullanım süresi 80 - 100 dk
- Donma süresi 160 – 200 dk
- Eğilme dayanım 1N / mm2
- Basınç dayanım 2.5 N / mm2
- Kuruma süresi maksimum 1 gün
- Tüketim 1 mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 1 kg / m2

Uyarılar:
- Tozunu solumayınız
- Cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız.


SATEN PERDAH ALÇISI
Torba Adet
30 kg 1