Perlitli Sıva Alçısı

ÜRÜN TANIMI

Isı ve ses yalıtımı özelliği arttırılmış hazır bir sıva alçısıdır.

Uygulama Alanları:
Tuğla, briket, bims blok, gaz beton, beton ve brüt beton türü ve benzeri yüzeylerin tümünde kolaylıkla uygulanabilir.

Harcın Hazırlanışı:
Temiz bir kabın içerisine su konularak 6-6.5 lt suya 1o kg sıva alçısı oranında serpelenir. Alçının suyu emmesi için 2-3 dk beklenir. Mala veya mikseri yardımı ile karıştırılarak harcın homojen bir hale gelmesi sağlanır. Karışımdan sonra harca su veya alçı eklenmemelidir. Aksi taktirde karışım topaklaşma yapabilir.

Uygulama Teknikleri:
- Uygulanacak yüzeyde toz, kir ve benzeri faktörlerden arındırılmaldır.
- Tuğla beton ve bims yüzeylere yapılacak uygulama öncesi duvar ıslatılmalıdır.
- Uygulama sırasında ortam hava akımı ve dondan korunmalıdır.
- Sıva yapılacak yüzeyin düzgünlük kontrolü yapılarak sıva kalınlığı tesbit edilir.
- Uygulama kalınlığı tek katta en az 5 mm en çok 25 mm olmalıdır.
- Sıva küreği ve mala kullanılarak yüzeye uygulanır. Mastar kullanılarak yüzey düzgün hale getirilir.

Ürün Özellikleri:
- Kullanım süresi 60 -80 dk
- Donma süresi 150 – 170 dk
- Eğilme dayanım 1N / mm2
- Basınç dayanım 2.5 N / mm2
- Kurumsa süresi maksimum 4 gün
- Su emme %32
- Tüketim 1 cm uygulama kalınlığı için yaklaşık 9 -10 kg / m2

Uyarılar:
- Tozunu solumayınız
- Cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız.

PERLİTLİ SIVA ALÇISI
Torba Adet
35 kg 1