Perlitli İzolasyon Makina Sıvası (Hazır Sıva)

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, perlit ve fiber katkılı kendisine özgü tane boyutlarında madenler performansını arttırıcı kimyasal ve ham maddeler, doğal izolasyon malzemelerinin homojen olarak karışımından oluşan yalıtım özelliği arttırılmış kolay uygulanan yüksek performanslı bir izolasyon sıvasıdır.

Uygulama Alanları:
İç ve dış duvar yüzeylerinde, kolon, kiriş, betonarme perde gibi taşıyıcı sistem elemanları üzerine, kaba sıva, briket, bims ve tuğla yüzeylerine, su ve su buharının yoğun mekanlarda, tüm yapıların tavan ve dikey yüzeylerinde kullanılabilir.

Harcın Hazırlanışı:
Çimento esaslı hazır sıva ile mikser veya el ile macun kıvamına gelene kadar karıştırılır. Karışım 10 dk. Dinlendirildikten sonra uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan sıva yüzeye mala ile yayılır ve yüzey mastarlanarak düzgün bir yüzey elde edilir. Sıva ince yataklı olduğundan tek seferde düzgün yüzey elde edilmesi mümkündür.

 

Uygulama Teknikleri:
- Sıva yapılacak yüzey önceden nemlendirilmeli ve suya doyurulmalıdır.
- Delik ve çatlaklar önceden doldurulmalıdır.
- Yağlı ve boyalı yüzeyler yağdan ve boyadan arındırılmalıdır.
- Köşe ve birleşim yerlerinde sıva filesi kullanılmalıdır.
- Sıva çimento bazlı olduğundan eldiven kullanılmalıdır.
- Sıvanmış yüzeyler iklim şartları göz önünde bulundurularak zaman zaman sulanırsa çok sağlam bir sıva elde edilir.

Ürün Özellikleri:
- Uygulama sıcaklığı +5 oC / +30 oC
- Renk beyaz  ve gri
- Kap ömrü 3 saat
- Raf ömrü açılmamış ambalajlarda kuru ortamda 12 ay
- Esneklik ve mukavemet mükemmel seviyede

Uyarılar:
- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız.
- Cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız.

 

PERLİTLİ İZOLASYON MAKİNA SIVASI
Torba Adet Palet Trb
25 kg. 1 64
35 kg. 1 46